Forsiden

Sunds GF 

Sunds Gymnastik Forening rummer flere forskellige afdelinger, nemlig Håndbold, Gymnastik, Motion, Kajak & friluft og Kræmmermarked.

Vælg en af afdelingerne for at læse mere om de enkelte aktiviteter.

Herudover er der også mulighed for at finde information om Sunds GF generelt, det gøres under punktet Samarbejdsudvalget.

Vi byder jer velkommen til vores hjemmeside, og håber I finder den fornødne information.

Indkaldelse til årsmøde i Sunds GF

Tirsdag d. 21. februar 2016

i forsamlingshuset ved Multicenter Sunds.

Kl. 18 afholdelse af årsmøde i de 4 afdelinger.

Kl. 19 vil være en sandwich samt drikkevare til de tilmeldte

Kl. 19.15 starter en kort gennem gang af afdelingerne herefter årsmøde i samarbejdsudvalget.

Tilmelding til spisning senest torsdag d. 16. februar 2017

til Mikael på: Sundsgf@gmail.com

Dagsorden iflg. vedtægterne, der henvises til Sunds GF`s hjemmeside.

Ifølge vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, sendes til formanden, senest 1 uge før mødet.

Preben Knudsen: kvadrat@live.dk

Bemærk:

Forældre til aktive børn under 16 år har stemmeret.

(En stemme pr. barn)

Samarbejdsudvalget Sunds