Forsiden

Sunds GF 

Sunds Gymnastik Forening rummer flere forskellige afdelinger, nemlig Håndbold, Gymnastik, Motion, Kajak & friluft og Kræmmermarked.

Vælg en af afdelingerne for at læse mere om de enkelte aktiviteter.

Herudover er der også mulighed for at finde information om Sunds GF generelt, det gøres under punktet Samarbejdsudvalget.

Vi byder jer velkommen til vores hjemmeside, og håber I finder den fornødne information.

Sunds GF afholder årsmøde mandag den 5. februar 2018 i Forsamlingshuset ved Multicenter Sunds

Kl. 18 afholdelse af årsmøde i afdelingerne.

Kl. 19 Velkomst og fællesang, herefter en sandwich og drikkevare til de tilmeldte.

Kl. 1915 En kort gennemgang fra afdelingerne, herefter
årsmøde i Sunds GF.

Tilmelding til spisning senest torsdag d. 1 Feb.

til Tommy på mail: sundshaandbold@gmail.com

Dagsorden iflg. vedtægterne, der henvises til Sunds GF`s hjemmeside.

Ifølge vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, være formanden i hænde senest 8 dage før mødet, sendes til

Preben Knudsen: kvadrat@live.dk

Bemærk: Forældre til aktive børn under 16 år har stemmeret (En stemme pr. barn).

Printvenlig indkaldelse til årsmøde

Mvh

Samarbejdsudvalget i Sunds GF