Klubaftner

Klubaftner

Hver onsdag kl. 19.00 i sommerhalvåret er der klubaften med fællesroning.
Første klubaften er onsdag d. 2 maj 2018

Vi er omklædt og klar til at gå på vandet kl. 19.00.

Hver 3. onsdag forsøges det med en tur udenfor Sunds Sø, med et tidligere mødetidspunkt end kl. 19.

Den sidste onsdag i hver måned vil der være mulighed for fællesspisning i klubhuset, nærmere herom følger.

Der er standerhejsning ved klubhuset onsdag d. 25 April 2018 kl. 1815