Klubaftner

Klubaften-onsdag

Hver onsdag kl. 19.00 i sommerhalvåret er der klubaften med fællesroning.

Vi er omklædt og klar til at gå på vandet kl. 19.00.

Første klubaften er onsdag d. 12 april 2017

Der er standerhejsning ved klubhuset onsdag d. 5 april 2017 kl. 1830

 

Vagter ved klubaftener 2017:
Under udarbejdelse