Klubaftner

Klubaften-onsdag (Under opdatering 8/2-18)

Hver onsdag kl. 19.00 i sommerhalvåret er der klubaften med fællesroning.

Vi er omklædt og klar til at gå på vandet kl. 19.00.

Første klubaften er onsdag d.  2018

Der er standerhejsning ved klubhuset

 

Vagter ved klubaftener 2018:
Under udarbejdelse