Klubaftner

Klubaftner

Hver onsdag kl. 19.00 i sommerhalvåret er der klubaften med fællesroning.
Første klubaften er onsdag d. 15. april 2020

Vi er omklædt og klar til at gå på vandet kl. 19.00.

Den sidste onsdag i hver måned vil der være mulighed for fællesspisning i klubhuset, nærmere herom følger.

Der er standerhejsning ved klubhuset onsdag d. 8. april 2020 kl. 18.15