Klubture 2020

Henover sæsonen planlægges der kortere ture udenfor Sunds Sø.
Det kunne være sejlads ved Gudenåen, Mariager Fjord, Skive, Gyldendal, Venø, Jegindø, Harre Vig og Fur.