Forsiden

SUNDS KAJAK og FRILUFT inviterer nye i svømmehallen – med kajak!

 

 

Går du og har lyst til at prøve kræfter med havkajak sporten? 

Sunds Kajak og Friluft vil åbne dørene til Herning svømmehal søndag den 3. april kl. 15 til 17, og introducere havkajak sporten i trygge omgivelser og varmt vand i svømmebassinet 

Det er ganske gratis at være med den første gang! 

Sunds Kajak og Friluft vil have udstyr klar, så I kun skal møde op omklædt i badetøj til introduktionen. 

For at deltage skal man tilmelde sig ved at skrive til Sunds Kajak og Friluft på mailadressen: kajak@sundsgf.dk 

__________________________________________________________

GYMNASTIKOPVISNING
SØNDAG D. 6. MARTS 2022 KL. 10.00

KØB BILLETTER UNDER GYMNASTIK -> OPVISNING

__________________________________________________________

 

 

 

ÅRSMØDE  24. FEBRUAR 2022 i Forsamlingshuset, Sunds Multicenter

AKTIVITETS årsmøder fra kl. 17.30   Årsmødet i hele GF kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referat

3. Aflæggelse af årsberetning fra Samarbejdsudvalg

4. Aflæggelse af årsberetning fra aktiviteterne

5 . Fremlæggelse af det reviderede regnskab

6. Godkendelse af det samlede regnskab

7. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag til vedtægtsændring vedr. §8 – se ændringer her

8. Fremlæggelse af budgetforslag og næste års arbejde

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant i henhold til § 19

Ole Mogensen på valg – genopstiller
Marit Killerich ikke på valg
Valg af revisorsuppleant

10. Valg af Sunds GF’s repræsentant til Sunds Hallens Repræsentantskab i.h.t. til § 21 stk. 1

Lars Krogh på valg – genopstiller

11. Valg af Sunds GF’ s repræsentant til Sunds Hallens Støtteforening i henhold til § 21 stk. 2

Lars Krogh på valg – genopstiller

12. Overrækkelse af lederpokal

13. Eventuelt

Hus & Bro har udvidet P-pladsen ved GF-huset

3 nye dokumenter

GFvedtægterOriginal17.marts2021underskrevet

Årsmøde referat Apr 16 2021 underskrevet

Sunds GF SU forretningsorden 2021

 

NYT – NYT – NYT

Sunds Kræmmermarked er nedlagt

SUNDS LASTBILSHOW fortsætter – i ny udgave

På gensyn 18. – 21. august 2022

 

Få en BRUGER i Conventus, hvis du er i frivillig – så kan du finde andre