Kontingentbetaling

Det ordinære årskontingent er:

  • Enkeltmedlemskab:      650 kr.
  • Familiemedlemskab:     1150 kr.

Betalingsdato senest d. 30-04.
Kontingentet bedes overført til vores konto i Handelsbanken, Sunds.
Reg.nr. 7613 konto 2019233.

Du bedes påføre indbetalingen dit navn og adresse og gerne medlemsnummer, hvis du kender det.
Hvis du ikke kan betale via netbank, bedes du kontakte kassereren, så vi kan aftale anden betalingsform.

Der vil i løbet af april måned, som medlemsservice, blive udsendt betalingsadvis via e-mail, men det vil altid være medlemmets eget ansvar at holde sig orienteret (via denne hjemmeside) om reglerne for kontingentbetaling.
Hvis betalingsadvis ikke er modtaget inden udgangen af april måned kan kassereren kontaktes.

Ny kode:
Efter betalingsfristen vil koden til klubhuset blive ændret, og de medlemmer der har betalt vil få tilsendt den nye kode.

Ny mailadresse.
Din e-mail adresse er en forudsætning for, at du kan være sikker på at modtage nyheder og vigtig information fra klubben.
Sørg derfor altid for at klubben bliver informeret, når du skifter mailadresse. Også ændring af telefonnummer eller postadresse bedes oplyst til klubben, så medlemslisten altid er ajourført.
Ændringer sendes til klubbens kasserer.