Sunds GF’s formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

Foreningens Værdigrundlag

Sunds GF bygger på et forpligtende fællesskab blandt alle aktive, ledere, forældre og trænere.

Sunds GF lægger vægt på,
• At alle medlemmer føler fornøjelse og glæde ved at dyrke idræt
• At alle får mulighed for at udvikle sig uanset niveau
• At idræt for børn har legen i centrum
• Et klubliv præget af god omgangstone, tolerance og ligeværd
• Et godt forældresamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig respekt
• Kvalitet og engagement samt vilje til at give alle i klubben gode rammer både sportsligt og socialt
• At afdelingerne gør brug af hinandens styrker og kompetencer
• At idrætten/aktiviteten tager sit afsæt i et sundhedsperspektiv

 

Dette opnås ved
• At sætte medlemmerne i centrum
• Fastholde og skabe tilgang af idrætsudøvere i alle aldre
• At bevidstgøre, udvikle, uddanne og inspirere trænere og ledere
• At sikre, udvikle og koordinere tilbud til medlemmerne
• At være bevidste om den udvikling der sker i samfundet
• Profilering og markedsføring af klubben

 

Sunds Gymnastik Forening ønsker endvidere
• At fremme optimisme, initiativer, nytænkning og service
• At præge udviklingen i lokalområdet gennem konstruktivt samarbejde
• At være kendt som en troværdig og dynamisk klub
• At kommunikationen skal være korrekt, troværdig, aktiv og rettidig
• At have tilfredse medlemmer