Nyt medlem

Indmeldelse, kursus og medlemskab.

Medlemskab forudsætter at man kan svømme 600 meter i svømmehal, og at man er fyldt 17 år.

Som nyt medlem skal du, for frit at kunne benytte klubbens materiel på Sunds Sø, gennemgå kurset “Kajakroer – Sunds Sø” og i den forbindelse evalueres og godkendes af en af klubbens instruktører.

Kurset til “Kajakroer – Sunds Sø” består af:
-Introduktion og teori
-Roteknik og manøvrering
-Sikkerhed (støttetag og redningsøvelser)

Efter at du har gennemgået 1. del: “Introduktion og teori” må du deltage i fællesroningen på klubaftener om onsdagen.
Bemærk at der på vores klubaftener vil blive undervist i forskellige temaer, hvor du vil have mulighed for at træne de forskellige discipliner yderligere.

Når du har gennemført de efterfølgende kursusaftener, vil du efter endt godkendelse blive frigivet som “Kajakroer – Sunds Sø, hvorefter du frit må benytte klubbens havkajakker og mest stabile turkajakker på Sunds Sø.

Roere, som tidligere har roet i andre DGI-klubber, eller er uddannede i IPP2/EPP2, skal blotevalueres og godkendes af klubbens instruktører.

Prisen for nye medlemmer:
Kontingent første år      850 kr.  (Familie medlemskab:  1450 kr.)
Kursusgebyr                 900 kr. pr ny roer
I alt:                         1.750 kr.  se mere under tilmelding

Hvis du efter “Introduktion og teori” og evt. deltagelse til en klubaften finder ud af at kajakroning ikke er noget for dig, refunderes det indbetalte beløb.

Har du spørgsmål til os, så skriv til          Mail: Klik her

Hvis du ud over at ro på Sunds Sø ønsker at kunne tage en kajak med uden for søen, er det næste trin at blive frigivet “Havkajakroer 1”.
Dette kursus er for alle, som er frigivet “Kajakroer – Sunds Sø” eller har gennemgået tidligere års “Introkursus”, og som kan ro mindst 2 gange Sunds Sø rundt uden pause.
Kurset er et dagskursus, som foregår uden for Sunds Sø. Instruktøren er fra DGI.

Efter du har gennemført kurset, skal du yderligere deltage i 2-3 af klubbens ture. Endelig frigivelse til “Havkajakroer 1” vil ske efter du har roet 75 km., hvoraf 25 km. skal være uden for Sunds Sø.

Som “Havkajakroer 1” må du selv leje klubbens kajakker og tage dem med uden for Sunds Sø. Eller som vi hellere vil sige det: “Nu har du viden og erfaring til at tilrettelægge din egen tur, som passer til dit niveau”.

Detaljeret kursusbeskrivelse finder du under fanebladet:  Begynderkursus.

Kursusgebyret dækker frigivelse til “Kajakroer – Sunds Sø”. Frigivelse til “Havkajakroer 1” kan koste en kursusafgift til DGI. Ekstraudgift i forbindelse med kursus uden for Sunds Sø er for nærværende 50 kr til transport af kajak.

En klub fungerer kun, hvis de enkelte medlemmer er indstillet på et vist mål af frivilligt arbejde. Det være sig som instruktør, turleder, ansvarlig ved klubaftener såvel som i forbindelse med praktiske opgaver som vedligeholdelse af faciliteter, reparation af materiel, rydning af siv etc.
En af de praktiske opgaver i Sunds Kajak og Friluft er, at vi deltager med 6-8 vagter (3-4 timer) ved Sunds Lastbilshow, som er med til at finansiere klubhuset (GF-huset).