Klubaftner

Klubaftner

Hver onsdag kl. 19.00 i sommerhalvåret er der klubaften med fælles roning.

(Mens der er instruktion er klubaften kl 19.00)

Aftalte torsdage er der lille klubaften, især for nye roere

Vi er omklædt og klar til at gå på vandet kl. 19.00

Den sidste onsdag i hver måned vil der være mulighed for fællesspisning i klubhuset, nærmere herom følger.

Der er standerhejsning ved klubhuset april – når vandtemperaturen overstiger 1o grader

Der gives besked om standerhejsning pr. mail