Gymnastik

Velkommen til Sunds GF Gymnastik

Sunds GF’s formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Sunds GF bygger på et forpligtende fællesskab blandt alle aktive, ledere, forældre og trænere.

Gymnastikafdelingens værdier:

• Fællesskab

• Samarbejde

• Trivsel

• Åbenhed

Sunds GF lægger vægt på:

• At alle medlemmer føler fornøjelse og glæde ved at dyrke idræt

• At alle får mulighed for at udvikle sig uanset niveau

• At idræt for børn har legen i centrum

• Et klubliv præget af god omgangstone, tolerance og ligeværd

• Et godt forældresamarbejde bygget på fælles ANSVAR OG GENSIDIG RESPEKT

• Kvalitet og engagement samt vilje til at give alle i klubben gode rammer både sportsligt og socialt

• At afdelingerne gør brug af hinandens styrker og kompetencer

Vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter til sæsonstart til efteråret.

Kontakt os på: gymnastik@sundsgf.dk