Gymnastik

Indkaldelse til årsmøde tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19.00 online via Zoom

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budgetforslag til godkendelse
6. Valg i henhold til §8
7. Evt.

Tilmelding til Maria på sundsgf@gmail.com, tilmelding skal indeholde navn og mail, senest mandag d. 1. marts 2021.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til mail sundsgf@gmail.com

Forlængelse af nedlukningen af al aktivitet

Med baggrund i myndighedernes udmelding forlænger vi nedlukningen af al aktivitet indtil videre.

Vi søger fortsat personer til styregruppe

Det kan være svært at forstille sig lige nu, men normalt har vi knap 400 aktive medlemmer ude i hallerne – det skulle vi gerne også have i den kommende sæson . Så hvis der fortsat skal være en mulighed for at gå til springgymnastik, rytmisk gymnastik, fitness, yoga og osv. i Sunds, skal vi bruge nogle nye frivillige i vores dejlige forening!

Da ingen i den nuværende ledelse i Sunds GF Gymnastik ønsker genvalg ved Årsmødet, søger vi en ny gruppe. Vi vil gerne appellere til alle vores skønne medlemmer og forældre til medlemmer, og håber nogle af jer har lyst til at påtage jer opgaven. Hvis ikke der findes mindst to personer til styregruppen, står gymnastik uden ledelse efter denne sæson, og der vil umiddelbart ikke være gymnastik igen til efteråret. Vi søger:

  • Én repræsentant til Sunds GF’s samarbejdsudvalg. Udvalget har ansvaret for foreningens samlede ledelse og lægger linjen for foreningen, herunder økonomi og GF-Huset. Du skal som repræsentant kommunikere beslutninger til egen aktivitet – dvs. gymnastik – samt bringe idéer og opfordringer fra aktiviteten til samarbejdsudvalget.
  • Én budgetansvarlig som indsamler, godkender og konterer bilag fra aktiviteten og rettidigt sender bilagsmaterialet til betaling. Den budgetansvarlige holder løbende øje med aktivitetens indtægter og udgifter. Den budgetansvarlige kan trække bogføringsbalancer fra den regnskabsførende.
  • Derudover personer der vil være en del af gymnastiks administration. Af opgaver kan bl.a. nævnes udarbejdelse af sæsonprogram, opdatering af Conventus ift. hold/medlemmer, ansøgning/booking af lokaler, udarbejdelse af kontrakter med frivillige, holde kontakt til multicentret og skolerne, indkøb, indhentning af børneattester, kurser for instruktørerne, planlægning af gymnastik-weekend, kontakt til og arrangementer for frivillige, overblik og vedligeholdelse af redskaber, opdatering af facebook/hjemmeside m.v.

Gymnastik er en velsmurt maskine, og vi har mange gode frivillige og medlemmer. Vi har igennem de sidste par år brugt mange timer på at lave årshjul og drejebøger for vores opgaver, som gør opgaverne overskuelige at gå til. Det er vigtigt for os at understrege, at vi meget gerne har en overdragelsesperiode, hvor vi sætter den nye styregruppe ind i sagerne.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os

Vi ser frem til at høre fra dig!

Ledelsesudvalget i Sunds GF Gymnastik
Maria, Marcus og Maria


Støt vores sponsorer – de støtter os

123

123

123