Samværsregler

 

Forventninger-Klubbens forventninger til forældrene
I Sunds Gymnastik Forening lægger vi vægt på, at der i forbindelse med enhver idrætsudøvelse altid er en positiv stemning tilstede blandt trænere og forældre, idet dette vil have en afsmittende virkning overfor idrætsudøverne. For at dette kan lade sig gøre, forventer vi, at I som forældre vil leve op til følgende 10 bud:

·         1. Mød ofte op til træning og kamp/opvisning. Vis din interesse så tit det er muligt – dit barn ønsker det!

·         2. Giv opmuntring til ALLE – ikke kun til dit barn

·         3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik

·         4. Hjælp dit barn med at møde til tiden – og melde afbud hvis I bliver forhindrede

·         5. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke!

·         6. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke

·         7. Respekter trænerens/instruktørens dispositioner – forsøg ikke at påvirke ham eller hende under træning/kamp/opvisning

·         8. Se om dommeren som en vejleder – kritisér ikke hans/hendes afgørelser

·         9. Spørg om kampen/konkurrencen var spændende og sjov – spørg ikke kun om resultat

·         10. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om diverse initiativer. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement

Forældreinvolvering
I forbindelse med afvikling af det daglige klubarbejde, har vi ofte brug for en hjælpende hånd fra forældre kredsen i forskellige sammenhænge. Vi forventer derfor, at I som forældre involverer jer i følgende opgaver:

Ø Hjælpefunktion ved træning – det forventes, at I hjælper træneren med mindre opgaver i forbindelse med træning, såfremt han/hun ønsker det

Ø Medhjælp ved klubaktiviteter – det forventes, at vi kan trække på jeres hjælp i forbindelse med klubaktiviteter som klubarrangementer, holdarrangementer, turneringsafvikling og afslutningsfester

Desuden lægger Sunds GF vægt på, at trænere/instruktører forsøger at inddrage forældrene i nogle sociale arrangementer omkring holdet, idet dette vil være med til at give idrætsudøverne et bedre sammenhold.

 

Klubbens forventninger til idrætsudøvere og trænere/instruktører

Ligeledes forventer vi at de enkelte idrætsudøvere samt trænere/instruktører bidrager til den positive stemning ved at leve op til følgende

10 Bud om Samvær:

1.   Når du befinder dig i klubben er det “De 10 Bud om Samvær” som er gældende

2.   Du er klar på banen/i salen til de aftalte tider

3.   Vi siger altid tak for kampen til vores modstandere

4.   Vi taler pænt til hinanden – dvs. til trænere, spillere/idrætsudøvere, modspillere/konkurrenter samt dommere. Drillerier accepteres ikke i klubben. Grove tilfælde kan medføre hjemsendelse

5.   Et nej er et nej – også i leg

6.   Faciliteter og materialer behandles som var det dit eget (Gælder omklædningsrum, hal/sal, redskaber, trøjer, bolde, klubhus)

7.   Oprydning og rengøring af omklædningsrummene hjælper vi hinanden med hver gang vi har brugt dem – træneren har ansvaret for at dette sker

8.   Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe. Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning – ingen fotografering med mobiltelefoner

9.   På ture med overnatning er der altid mindst to ledere/forældre med

10.Det er ikke enkelte børn, men hele holdet/gruppen der besøger trænere/instruktører
(Yderligere oplysninger om klubbens holdninger og tiltag i forhold til seksuelle krænkelser kan ses på klubbens hjemmeside – eller læses i en separat folder, som kan rekvireres hos bestyrelsen. I øvrigt kan henvises til DGI’s hjemmeside om samme emne)