Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for  “Sunds Kajak og Friluft”

Medlemmer af Sunds Kajak og Friluft (SKF) skal ved indmeldelse kunne dokumentere svømmefærdigheder og grundlæggende redningskendskab, eller have gennemgået SKF’s introduktionskursus.

Tilstrækkelige svømmefærdigheder: Kunne svømme 600 m.

Grundlæggende redningskendskab: At kunne redde sig selv op i kajakken på dybt vand (egenredning) og at kunne gennemføre makkerredning.

redningsoevelse

Derudover skal medlemmer kende og respektere ” De 10 bud “, og have sat sig grundigt ind i Søsportens Sikkerhedsråds pjece “Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak”. Pjecer er i klubhuset.

I klubhuset forefindes en fælles “Ro-journal” som indeholder 1 blad for hvert enkelt medlem, hvoraf fremgår (skal løbende opdateres af det enkelte medlem):

– første år som kajakroer
– årstal for at have bestået klubbens intro-kursus eller tilsvarende
– færdighedsniveau “roer, havkajakroer, turleder, instruktør
– dato for årlig øvelse af egenredning og makkerredning
– årets sejlerfaring: Dato på ture, lokalisation. Sværhedsgrad/type og længde.

Alle medlemmer skal være iført svømmevest under roning i klubbens kajakker.

I perioden 1.10.-1.5. skal man benytte våddragt/tørdragt under roning i klubbens kajakker – våddragt er i klubhuset.

På klubbens ture er der klart angivet en turleder som har kendskab til området og for sikkerheden på turen. Før afgang gennemgås turens sikkerhedsforanstaltninger. Turdeltagerne vil ofte blive “parret” 2 og 2. Der roes så vidt muligt i samlet flok (kommunikation på vand afhænger meget af afstand, vejr og vind) og i et tempo der passer til alle!

I forbindelse med klubbens ture gøres der i turmaterialet opmærksom på turens sværhedsgrad (er det å, sø, fjord, hav. Forventede antal km, typiske vejr- og vindforhold, bølger, åbent hav osv.) Den enkelte deltager skal sammen med turlederen vurdere, om det opnåede færdighedsniveau svarer til turens sværhedsgrad!

Regler for at medtage gæster i Sunds Kajak & Friluft.

Uanset hvad der tidligere er sagt og kutyme har været er de gældende regler som flg:

  1. Klubbens udstyr må kun benyttes af medlemmerne.
  2. Undtagelse hertil er gæster under vejledning af klubbens  undervisere –
  3. Medlemmer må medtage gæster som er ”frigivet havkajakroer ” i anden klub.
  4. Dispensation kan gives efter skriftlig henvendelse til
    ( Vi foretrækker gæsten er med en klubaften)

Vedr. gæster på klubbens ture :

  1. Turlederen afgør om der kan være gæster med og om de har de kvalifikationer som kræves til den pågældende tur. Pris kr. 25/dag.
  2. Hvis der er kajakker til rådighed kan gæster leje kajakker til kr. 100/dag (plastkajak).

Vedtaget af bestyrelsen  3. juni 2008