Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for  “Sunds Kajak og Friluft”

Medlemmer af Sunds Kajak og Friluft (SKF) skal ved indmeldelse kunne dokumentere svømmefærdigheder og grundlæggende redningskendskab, eller have gennemgået SKF’s introduktionskursus.

Tilstrækkelige svømmefærdigheder: Kunne svømme 600 m.

Grundlæggende redningskendskab: At kunne redde sig selv op i kajakken på dybt vand (egenredning) og at kunne gennemføre makkerredning.

redningsoevelse

Derudover skal medlemmer kende og respektere ” De 10 bud “, og have sat sig grundigt ind i Søsportens Sikkerhedsråds pjece “Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak”. Pjecer er i klubhuset.

I kajak huset findes en opslagstavle, hvor man skriver sig på, når man er ude i en klubkajak, og det ikke er en klubaften sammen med andre. 

Alle medlemmer skal være iført svømmevest under roning i klubbens kajakker.

VINTER RONING – kun tilladt med Koldtvands-kursus (DGI) og altid mindst 2 sammen

På klubbens ture er der klart angivet en turleder som har kendskab til området og for sikkerheden på turen. Før afgang gennemgås turens sikkerhedsforanstaltninger. Turdeltagerne vil ofte blive “parret” 2 og 2. Der roes så vidt muligt i samlet flok (kommunikation på vand afhænger meget af afstand, vejr og vind) og i et tempo der passer til alle!

I forbindelse med klubbens ture gøres der i turmaterialet opmærksom på turens sværhedsgrad (er det å, sø, fjord, hav. Forventede antal km, typiske vejr- og vindforhold, bølger, åbent hav osv.) Den enkelte deltager skal sammen med turlederen vurdere, om det opnåede færdighedsniveau svarer til turens sværhedsgrad!

Regler for at medtage gæster i Sunds Kajak & Friluft.

Uanset hvad der tidligere er sagt og kutyme har været er de gældende regler som flg:

  1.  Gæste reglement fremgår af KAJAK HÅNDBOGEN

Vedr. gæster på klubbens ture :

  1. Turlederen afgør om der kan være gæster med og om de har de kvalifikationer som kræves til den pågældende tur.
  2. Hvis der er kajakker til rådighed kan gæster leje kajakker til kr. 100/dag (plastkajak).