Private kajakker

Det er muligt for klubmedlemmer at opbevare deres private kajakker i særskilt aflåst område af kajakhuset.
Man får sin egen nøgle til privatkajakkerne.

Opbevaringen koster 300,- kr. pr. kajak pr. år.

Beløbet opkræves for et år ad gangen år, til betaling senest den 30. april.

 I tilfælde af “overtegning” prioriteres således:

  1. prioritet for bestyrelsesmedlemmer og instruktører, som aktivt tager del i undervisningen og/eller klubaftener.
  2. prioritet for menige medlemmer efter anciennitet i klubben.

Venteliste:
P.t. er der ingen pladser ledige.