Begynderkursus

Uddannelsesplan for frigivelse til Sunds Sø foråret 2024:

1. Lektion

A: Gennemgang af udstyr og indstilling

B: Makkerredning på land

C: Din mentale tilstand i dag (fem fingre på ryggen)

D: At sætte sig i kajakken fra broen (lige udenfor kajakhuset) og på søen

E: Fremadroning

F: Cirkeltag (360 grader horisontal)

2. Lektion

G: Indstigning i kajakken, fra flydebro

H: Signaler på vandet

I: Baglæns roning

J: Sideforflytning

K: Repetition

3. Lektion

L: Repetition

M: Fremadroning, det er det vi gør allermest.

N: Ro i gruppe, rollefordeling

O: Brug af Spraydeck

P: Kantning

4. Lektion

Q: Vandtilvænning

R: Svømme med kajak

S: Makkerredning

T: Egenredning (Heelhook)

5. Lektion

U: Repetition

6. Lektion

V: Teori; Vind og vejr, bølger, strøm, kulde, varme, sol, navigation, påklædning og Skipper Skræk (kost + væske), gennemgang af rutiner omkring Klubhuset.

W: Prøve

Teorien kan lægges på en lørdag eller på en klubaften hvor det ikke kan lade sig gøre at komme på søen.

Øvelserne i Lektion 1 og 2 skal være indlærte, før der kan gås videre til Lektion 3 og 4