Aktivitetsudvalg – kontaktpersoner

 

KOMMUNIKATION fra dig til alle i klubben og medlemskartotek m.m.

Harriet Knudsen     2042 6238    mail: sgfkajak@outlook.dk

skriv til Harriet, så formidler hun over Conventus til alle

UDVALGSMEDLEMMER i Sunds Kajak og Friluft 2021-2022

Sunds Kajak og Friluft
Skivevej 42
7451 Sunds                                                  sundskajakklub@gmail.com

Repræsentant i Sunds GF Samarbejdsudvalget

Peter Benfeldt            22403321                                            Mail:   Klik her 

Suppleant Elsebeth Houe

Bilags og budget ansvarlig  (indsender regninger til DGI)

Peter Burla Johansen, llskov                                                Mail:   Klik her

Suppleant Anette Mølsted Benfeldt

Kajakker og udstyr

Anders Velsig Poulsen, Peter Burla Johansen

GF-huset og Broen

Ole Mogensen  og Niels Aastrup, (Motion)

Turudvalg (Havnenes Dag m.m.)                                    Mail:   Klik her

Marian Kristensen, Bente Fisker, Elsebeth Houe, Trine Munch

Uddannelsesudvalg  (Klubinstruktør/svømmehal)

Jørgen Rune Markusen    7430 Ikast      21253230       Mail:    Klik her

Trine Munch

Svend Poulsen

Stig Olesen

Anders Velsig Poulsen

Fællesspisning:  Anette Mølsted Benfeldt og  John Sørensen

Webmaster:   Peter Benfeldt

Kommunikation, mail, medlemskartotek:   Harriet Knudsen

Klub Frivillig:   alle i udvalg

Facebook editor:    mangler en frivillig her!

Praktiske opgaver:  Alle medlemmer!