Aktivitetsudvalg – kontaktpersoner

KAJAK UDVALG som de ser ud april 2023

KOMMUNIKATION fra dig til alle i klubben og medlemskartotek m.m.

Harriet Knudsen     2042 6238    mail: kajak@sundsgf.dk

skriv til Harriet, så formidler hun over Conventus til alle

Repræsentant i Sunds GF Samarbejdsudvalget

Elsebeth Houe                                                      Mail:   Klik her 

Suppleant Peter Johansen

Bilags og budget ansvarlig  (indsender regninger til DGI)

Peter Burla Johansen, llskov             Mail:   Klik her

Suppleant Anette Mølsted Benfeldt

Kajakker og udstyr

Anders Velsig Poulsen, Peter Johansen, evt. Jørgen Markusen

Kajakhus Crew 

Lone Hessellund, Svend Poulsen, John Sørensen

GF-huset og Broen

Preben Knudsen, Henrik Østergaard, Ole Mogensen  og Niels Aastrup, (Motion)

Turudvalg (Havnenes dag, vinteraktivitet, kajakture)  Mail:   Klik her

Marian Kristensen, Bente Fisker, Elsebeth Houe, Peter Burla Johansen

Uddannelsesudvalg  (Klubinstruktør/svømmehal)

Jørgen Rune Markusen    7430 Ikast      21253230       Mail:    Klik her

Svend Poulsen

Anders Velsig Poulsen

Fællesspisning:  John Sørensen, Anette Mølsted Benfeldt, Conni Voldum.

Underudvalg:  Julefrokost/ Nytårskur   Bente Fisker, Ricky Sørensen,

Webmaster:   Harriet Knudsen – kan rette på hjemmesiden og i kajak håndbogen

Klub Frivillig:   alle i udvalg

Facebook editor:    Ricky Sørensen, Marian Kristensen

Praktiske opgaver:  Arbejdsdage i GF-huset indvarsles af Hus & Bro udvalget

Medlemmer, der ikke er i andre udvalg skal  skiftes til at hjælpe med vedligehold af huset.

OBS!    Anders og Peter B arbejder i ad hoc udvalg for Søsportens Dag sammen med Sunds Sejlklub og Herning (Sunds) Roklub. Dagen afholdes i juni måned efter en nærmere plan.       Der er brug for ca. 5 frivillige, heraf godt med klubinstruktører.