Aktivitetsudvalg – kontaktpersoner

AKTIVITETSUDVALG, events og koordination, ajourføring af kajakhåndbogen,  henvendelse til kajak udefra – posten ubesat

OBS!    Anders og Peter B arbejder i ad hoc udvalg for Havnenes dag 12.6. som Åben Sø på hele “vestbredden” – sammen med Ro- og Sejlklubben. Der bliver brug for ca. 10 frivillige, heraf godt med klubinstruktører.  Vi sigter mod at modtage gæster fra kl. 10-15.

KOMMUNIKATION fra dig til alle i klubben og medlemskartotek m.m.

Harriet Knudsen     2042 6238    mail: kajak@sundsgf.dk

skriv til Harriet, så formidler hun over Conventus til alle

UDVALGSMEDLEMMER i Sunds Kajak og Friluft 2021-2022

Sunds Kajak og Friluft
Skivevej 42
7451 Sunds                                                  kajak@sundsgf.dk

Repræsentant i Sunds GF Samarbejdsudvalget

Elsebeth Houe                                                      Mail:   Klik her 

Suppleant Peter Benfeldt

Bilags og budget ansvarlig  (indsender regninger til DGI)

Peter Burla Johansen, llskov             Mail:   Klik her

Suppleant Anette Mølsted Benfeldt

Kajakker og udstyr

Anders Velsig Poulsen, Peter Burla Johansen

GF-huset og Broen

Preben Knudsen, Henrik Østergaard, Ole Mogensen  og Niels Aastrup, (Motion)

Turudvalg (Havnenes dag, vinteraktivitet, kajakture)  Mail:   Klik her

Marian Kristensen, Bente Fisker, Elsebeth Houe m.fl.

Uddannelsesudvalg  (Klubinstruktør/svømmehal)

Jørgen Rune Markusen    7430 Ikast      21253230       Mail:    Klik her

Svend Poulsen

Stig Olesen

Anders Velsig Poulsen

Fællesspisning:  Anette Mølsted Benfeldt og  John Sørensen

Webmaster:   Peter Benfeldt

Klub Frivillig:   alle i udvalg

Facebook editor:    Ricky Sørensen

Praktiske opgaver:  Arbejdsdage i GF-huset indvarsles af Hus & Bro udvalget

Medlemmer, der ikke er i andre udvalg skal  skiftes til at hjælpe med vedligehold af huset.