Fairplay

 

Projekt ”Vi er fairplay klub”

Formål

Forbedre viden om og handling efter samværdsreglerne i GF Håndbold så vi lever op til Sunds GF formålsbeskrivelse

”Foreningen formål er ved idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel”.

Ideen

Bestyrelsen for Sunds GF ønsker at sætte særlig fokus på fairplay i årgangene U5-U15 hvor grundlaget for den enkelte spillers forhold til fair play skal sikres.

Når man skal lære at spille håndhold skal man lære mere end selve håndboldspillet. Man skal lære at begå sig efter fælles regler og værdier. Gennem sæsonen ønsker vi derfor til vores U5-15 hold at tilkoble 1 hjælpetræner der skal holde særlig fokus på fair play.

Hvordan

Hjælpetræneren skal holde særlig fokus på fair play under træning, under kamp samt i omklædningsrum.

Ud fra checklister skal hjælpetræneren efter hver kamp give en tilbagemelding til holdet omkring konstateret forkert adfærd i forhold til fair play adfærd. Der gives en unavngiven tilbagemelding.

Dernæst gives en tilbagemelding på konstateret god adfærd. Der gives tilbagemelding udfra eksempler og der sættes navn på spillere der har udvist særlig god fair play.

Som konklusion på tilbagemeldingen tildeler hjælpetræneren en fair play bold til den spiller som bedst har levet op til fair play i kampen. Spilleren kan beholde og træne med bolden indtil næste kamp hvor den så går videre til næste spiller osv.

Resultatet

Vi forventer gennem denne indsats at få en positiv dialog omkring fair play og forventer på baggrund heraf at vi påvirker kulturen i Sunds GF Håndbold så det opleves at ”Vi er fair play klub”.

Ved fair play forstår vi:

  1. Du overholder aftalte tider, klar på banen til tiden
  2. Du siger tak for kampen til modstander og dommer
  3. Du taler pænt til andre – medspillere, modspillere, trænere, dommere osv
  4. Du accepterer andres nej
  5. Du behandler faciliteter og materialer med respekt – omklædningsrum, spillertøj, bolde osv
  6. Du rydder op efter dig selv og står til rådighed for fællesopgaver
  7. Du spreder glæde, opbakning, trøster og roser
  8. Du gør dit bedste og deltager aktivt
  9. Du accepterer at trænere bestemmer
  10. Du udstråler stolthed over at blive tildelt ”fair play bolden”

 

Rollebeskrivelse for hjælpetræner ”Vi er fairplay klub”

Formål

Skal sikre fokus på fair play på det hold man er udnævnt som hjælpetræner for.

Ansvar

Skal påpege og kommentere konstateret adfærd hos spillerne på eget hold. Forkert adfærd kommenteres overfor den enkelte i enerum og i fællesskab uden navneangivelse på eksemplerne. Rigtigt adfærd kommenteres overfor holdet i plenum.

Er selv rollemodel for fair play.

Indgår som hjælpetræner i det samlede trænerteam på eget hold dvs bidrager til gennemførelse  af de praktiske opgaver omkring træning og kamp.

Deltager i træning og kamp på det hold man er hjælpetræner for.

Målet er at projekt ”Vi er fair play klub” får succes.